Négyes története

Négyes és vidéke ősidők óta alkalmas volt a letelepedésre. A régészeti ásatások számos bronzkori leleteket hoztak a felszínre. A honfoglaló magyarok is községet alapítottak Négyes helyén. A település első okleveles említése 1331-ből való. A községet több család birtokolta, mellettük egy ideig a felsőtárkányi karthauziak, azaz a néma barátok is tulajdonosok voltak.

A törökök, akárcsak a szomszédos falvakat, Négyest sem kerülték el. A falut behódoltatták, majd felégették. A település helyén ezután sokáig pusztaság volt. A föld későbbi tulajdonosa, a Szepessy család építette újjá. Ezzel egy időben újra kellett telepíteni a lakosságot is. Azért, hogy az új lakók huzamosabb időre költözzenek ide, különböző kedvezményeket kaptak – átmenetileg. A kedvezmények lejártával azonban újra megnőttek a szolgáltatási kötelezettségek, amelyének egyéb tényezőkkel együtt nagyfokú elszegényedéshez vezettek.

tisza_folyo

A község lakói mindig az állattenyésztésből és a földművelésből éltek. A Tisza és a patakok öntözte legelők kedveztek a szarvasmarha- és a birkatartásnak. A jobb minőségű földeket felszántották, és gabonát, takarmánynövényeket termeltek rajtuk. Az itt élők ezen kívül halászattal és háziipari tevékenységgel foglalkoztak. Mivel a község viszonylag távol esik a fő közlekedési utaktól és az ipari körzetektől, csak kevesen kerestek maguknak elhelyezkedési lehetőségeket az iparban.

Az utóbbi időben a környéken meglévő munkahelyek száma csökkent, ez pedig ahhoz vezetett, hogy sokan munkanélküliek lettek, mások pedig a településtől távol eső környékeken találtak munkát maguknak. Közülük sokan oda költöztek, ahol munkát találtak. A falu elnéptelenedett, elöregedett.
Az utóbbi időben azonban Négyesen korábban sosem látott fejlődések zajlottak: megtörtént a falu teljes közművesítése. A kiépült víz- és telefonhálózat, majd a vezetékes gázhálózat és a szennyvízcsatorna rendszer is.
Négyes lakosságának korfájára az elöregedés jellemző, de – köszönhetően az utóbbi évek fejlesztéseinek – egyre több külföldi választja lakóhelyéül. Megnőtt a turistaforgalom is, budapesti, valamint holland, francia, német családok vásároltak vagy építettek nyaralót maguknak.

Négyes testvérvárosi kapcsolatot is ápol: 1993 óta a francia Voinsles településsel.