Önkormányzati intézmények

Általános Iskola
Családsegítő-  és Gyermekjóléti Szolgálat
– Gondozási Központ
– Fogorvosi rendelő
– Konyha
– Művelődési Ház- Könyvtár
– Művészeti intézet
– Napközi otthonos óvoda
– Orvosi ellátás
– Védőnői szolgálat