TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064

„Sajólád Község Önkormányzata „Sajólád, Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes települések belterületi vízrendezése” címmel Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 345.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt elszámolható összköltsége 345.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Sajólád Község Önkormányzata Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes Községek Önkormányzataival közösen konzorciumi együttműködés keretében célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

A projekt átfogó célja a települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

– biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

– A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

– Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A program keretében vállalt indikátorok:

Felújítandó bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza: 15 787 m

Szemléletformáló akcióban résztvevők száma: 750 fő

A projektelőkészítést követően a kivitelezési munkák a 6 településen 2018. június-2019. április között valósultak meg.

A projekt a 2019. 10.31-ig befejeződött mind a 6 érintett településen.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.